• Header
  • Header

Wat kan de ergotherapeut voor mij doen?

  • Verstrekken van informatie en advies
  • Aanleren van methodeveranderingen bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, m.a.w. oude gewoonten aanpassen aan een veranderde situatie
  • Training en praktisch oefenen van dagelijkse activiteiten
  • Inoefenen van verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld van het bed naar de zetel of naar de rolstoel
  • Advies over hulpmiddelen en/of woningaanpassing
  • Ondersteuning aan de mantelzorgers. Dit zijn de mensen die u thuis vrijwillig helpen zoals uw partner, familie, vrienden, buren,...

Print Email