Activiteiten

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid VAZG biedt de zorgberoepen werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid aan zich te organiseren in kringwerking. Via deze weg stimuleert en ondersteunt ze betrokkenheid en actieve samenwerking binnen de eerstelijnszones en zorgraden.

Ergotherapie Vlaanderen/EDiTh beschouwt een eerstelijns ergotherapeut als elke ergotherapeut die interventies uitvoert in de thuis- en leefcontext van de persoon, dus zowel zelfstandigen als ergotherapeuten werkzaam vanuit een dienst.

Om onze werking in de eerste lijn efficiënt en effectief te maken, moeten we naar één groot ergo-netwerk groeien. Een netwerk waarbij we verbinden, linken leggen en bruggen bouwen tussen alle eerstelijns ergotherapeuten.
De betrokken partners zijn:
• Ergotherapie Vlaanderen/EDiTh: zelfstandige ergotherapeuten
• Intermutualistisch Overleg/Mutualiteiten
• Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten/Lokale besturen
• Protocol 3-projecten/Woonzorgcentra
• Mobiele Teams geestelijke gezondheidzorg
• Mobiele Teams, zorg voor personen met een handicap
• Teams die thuisinterventies doen vanuit ziekenhuizen

In dat naar mekaar toegroeien, hebben we in maart 2023 een eerste stap gezet met het event:Ergotherapie is bij uitstek een beroep wat thuishoort in de eerste lijn. Door een schrijnend gebrek aan financiering (terugbetaling voor onze cliënten) zijn we tot nu toe serieus ondervertegenwoordigd in die eerste lijn.

Onze overheden hebben samen besloten om de geïntegreerde zorg in België te implementeren. Het motto is interdisciplinair samenwerken. Om interdisciplinair te kunnen werken, moeten we eerst intra-disciplinair samenwerken, dus binnen onze ergo-wereld.

Ergotherapeuten zijn bruggenbouwers. EV/EDiTH wil samen met jullie die bruggen bouwen, met, voor én door eerstelijns ergotherapeuten.

Een impressie van de netwerkdag ‘ERGOnetWERKT’ vind je hier


HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons