Voor Wie?

 

EDiTh, Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis, ondersteunt alle ergotherapeuten die interventies uitvoeren in de leef-, leer-, woon- en werkcontext van de patiënt/cliënt, zowel diegene die werken in dienstverband als zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.

 

 

Leden/ niet-leden

Jullie beroepsvereniging vertegenwoordigt de ergotherapeuten in alle mogelijke fora en zijn gewaardeerde gesprekspartners binnen verschillende commissie en raden van FOD Volksgezondheid, het Vlaams Agentschap Zorg eng Gezondheid, het RIZIV ifv nomenclatuur en bij 10-tallen andere partnerorganisaties. Echter, om erkend te worden als “representatieve” beroepsvereniging moeten 15 à 20% van de erkende ergotherapeuten lid zijn, dus zo’n 1.550 minimum. Als we willen meetellen en mee beslissen, moeten we het mandaat krijgen van de Vlaamse Ergotherapeuten. Jullie mandaat krijgen we via jullie lidmaatschap. Kortom, elke individuele ergotherapeut beslist mee hoe de toekomst van het beroep eruit zal zien.

 

Als lid krijg je toegang tot alle informatie op deze website.

 

Leden krijgen korting op vorming en de mogelijkheid gebruik te maken van het online portfolio gekoppeld aan de kwaliteitswet (in ontwikkeling).

 

Meer info over het lidmaatschap vindt je hier:
https://www.ergotherapie.be/NL/web-2419/Lidmaatschap .

HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons