Nomenclatuur

 

De beroepsvereniging voor ergotherapeuten ijvert al sinds midden negentiger jaren voor terugbetalingsmogelijkheden voor eerstelijns ergotherapie. De onderhandelingen met het verzekeringscomité hadden jarenlang een traag en moeizaam verloop.

Op 19 november 2010 werd de, nu nog steeds geldende, nomenclatuur in het Koninklijk Besluit opgenomen. Vooralsnog alleen binnen de context van revalidtaieverstekkingen, voor cliënteel die een volledig revalidatietraject, in een erkend revalidatiecentrum hebben doorlopen.

 

RIZIV

De website van het RIZIV, Rijks Instituur voor Ziekte- en Invaliditeits Verzekering geeft een mooi en up-to-date overzicht alle informatie over ergotherapie aan huis. RIZIV-link

Ergotherapie & Long Covid. RIZIV link

 

Hoe te beginnen als zelfstandig ergotherapeut?

Onder de titel ‘Uitoefening van het beroep’ vind je administratieve aspecten terug als je wilt beginnen als zelfstandige ergotherapeut, zoals:

  • Hoe krijg ik een erkend RIZIV nummer
  • Hoe bestel ik mijn getuigschriften

De titel ‘Verstrekkingen’ is een belangrijke om jaarlijks in het oog te houden. De honoraria worden ieder jaar op 1 januari aangepast.Maar ook de revalidatiecentra die in aanmerking komen voor terugbetaling kunnen veranderen.Tegemoetkoming in de kosten van ergotherapeutische verstrekkingen, wat houdt het allemaal in?Publiciteit, reglementering en deonthologische codes, wat mag wel en wat mag niet.

 

Tips en tricks

Vraag met akkoord van je cliënt aan de desbetreffende mutualiteit of er goedkeruing is voor neurologische/ locomotorische revalidatie, sinds wanneer deze goedkeuring loopt en wie die heeft voorgeschreven. Revalidatie onder de noemer 771/950/951 of R30/R60 komen in aanmerking. Niet vergissen met K60/ K30, deze personen hebben hier geen recht op.

 

De adviserende arts wordt verondersteld akkoord te gaan als hij, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de documenten, geen weigering heeft meegedeeld. Maar…ze gaan er vanuit dat er dan geen enkele fout is geweest met de aanvraag zoals bv. volgens de gestelde regels te hebben gerevalideerd…

 

Sommige mutualiteiten vragen of de observatiebilans zijn ondertekend met “gelezen en goedgekeurd” door de revalidatiearts. Doe dit best voor alle aanvragen, bij alle mutualiteiten, zodat er geen misverstanden kunnen zijn en je de revalidatiearts niet wéér moet contacteren.

 

HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons