Eerste lijn

De "eerste lijn" richt zich op de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg . De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.

 

Tijdens de eerstelijnsconferentie van februari 2017 werd de hervorming van de eerste lijn ingezet.Het VAZG lanceert haar beleidsnota getuigt van een bottom-up visie. “Geiïntegreerde zorg veronderstelt een integrale benadering van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Een grote zin voor ondernemerschap weerspiegelt zich in een grote variatie aan zelfstandige zorgaanbieders, diensten en organisaties met een uitgebreid zorgaanbod. De burger heeft in dit breed pallet de volledige keuzevrijheid.Het doel is het optimaliseren van levenskwaliteit en autonomie van onze burger. De burger moet die optimale levenskwaliteit zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen. Wie jong en gezond is, ligt niet wakker van die levenskwaliteit omdat ze vanzelfsprekend lijkt, maar zal wel beseffen dat aanhoudend risicogedrag die levenskwaliteit in de toekomst kan ondermijnen.

 

Wie oud of zorgbehoevend wordt, loopt het risico op een leven met beperkingen, maar wil wel het stuur van de zorgregie zo lang mogelijk in eigen handen houden. Daarom staat de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood in het middelpunt van het denken en handelen van iedereen die professioneel actief of op een andere manier begaan is met zorg en welzijn.

 

Ook hier is EDiTh mee op de kar gesprongen. Binnen de eerste lijn zijn wij een nog jonge en kleine beroepsgroep. Dat maakt het daardoor nog belangrijker onze krachten te bundelen. Ergotherapie is een beroep wat bij uitstek thuishoort in de eerste lijn. Door ons als opkomend beroep te verenigen, geven we een krachtig en sterk signaal naar de eerstelijnszones, andere zorgdisciplines én naar de overheid.

 

Vlaanderen is opgedeeld in 60 eersteljjnszones, ELZ’s, gevormd door aangrenzende gemeenten met in totaal 75.000- 125.000 inwoners. Iedere eerstelijnszone  wordt aangestuurd door een zorgraad. In die zorgraad werken 4 clusters samen: Gezondsheidzorg, Lokale besturen, Welzijn en Persoon met Zorg- en Ondersteuningsnood.

 

EDiTh staat in contact met alle 60 Vlaamse eerstelijnszones en koppelt informatie (vorming, stand-van-zaken en activiteiten) vanuit de ELZ’s terug naar eerstelijns werkende ergotherapeuten. Iedere ELZ organiseert lokale multidisciplinaire ontmoetingsmomenten die zowel kansen bieden tot netwerking als inbreng in het beleid. Het is aan ons, ergotherapeuten, om onze werking en beroep binnen de eerste lijn een gezicht én een stem te geven.

 

Door actieve betrokkenheid bij de vorming van de 60 Vlaamse ELZ’s en door de verbinding te maken met het werkveld zijn we in meer dan 20 ELZ’s vertegenwoordigd in de zorgraad en/of de Algemene Vergadering. Wetende dat er 6 zorgraadzetels te verdelen zijn over 11 zorgberoepen is dat een meer dan verdienstelijke prestatie. Via de nieuwsbrief van jouw eerstelijnzone blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

 

 

Ergotherapie in de eerste lijn

EDiTh maakt zich sterk voor ergotherapie aan huis en vervult een coördinerende rol om ergotherapie binnen de eerste lijn zichtbaar én kenbaar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat ergotherapie een enorme meerwaarde kan betekenen binnen de multidisciplinaire samenwerking voor iedere persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. De EV-zoekfunctie ‘Zoek een ergotherapeut’ koppelt vraag aan aanbod. Steeds meer doorverwijzers, andere disciplines of echelons contacten EDiTh, op zoek naar gerichte ergo-expertise binnen een bepaalde regio.

 

Het is belangrijk je eerstelijnswerking kenbaar te maken, EDiTh helpt.

HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons