Over EDiTh

 

EDiTh staat voor Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis

 

EDiTh werd in mei 1996 opgericht vanuit de werkgroep geriatrie en fysieke revalidatie met Dirk Watthy als grote bezieler. Na de deelname aan het WFOT Congres `96 in Londen werd besloten een vereniging op te richten die hulpvragers de mogelijkheid bood om een ergotherapeut bij hen thuis te vragen. Nog steeds is EDiTh actief in de thuiszorg binnen alle interventiedomeinen en ijvert ze voor meer, betere en toegankelijke ergotherapie.

 

Zelfstandig statuut

Nomenclatuur

GDPR

 

 

Missie en Visie

Ergotherapie Vlaanderen/ EDiTh streeft naar een breed dekkend Vlaams ergotherapeutennetwerk, met overzicht wie waar werkt binnen de eerste lijn. Door samen te werken versterken we ieders expertise, maken we onderlinge doorverwijzingen mogelijk en versterken we ons beroepsfundament. We creëren de brug van de tweede naar de eerste, zelfs nulde lijn en bevorderen continuïteit van geïntegreerde ergotherapeutische zorg.Help mee dit netwerk te verankeren en maak je kenbaar als eerstelijns ergotherapeut via edith@ergotherapie.be.

 

 

PAGINA VERSIE 2

HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons