Kringwerking

EDiTh biedt via kringwerking beroeps specifieke monodisciplinaire intervisies aan. Gedurende deze netwerkmomenten is er ruimte voor zowel vorming als ervaringsuitwisseling door middel van casusbesprekingen. Momenteel zijn de kringen provinciaal georganiseerd. Onze werking is nog jong, naarmate de stijging van het aantal deelnemers zullen de kringen gesplitst worden in meer lokale entiteiten. Bij de intervisies betrekken we bewust zowel de zelfstandigen als ergotherapeuten in dienstverband (OCMW’s, WZC’s, CLB’s, mutualiteiten e.a.). Hierdoor leren collega’s elkaars expertise kennen, waardoor samenwerken gemakkelijker wordt en ze elkaars werking kunnen aanvullen om zo de continuïteit van geïntegreerde zorg te versterken.

 

In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn we het eerstelijns ergotherapie netwerk aan het verstevigen om de 5 bestaande provinciaalse kringen op termijn uit te kunnen breiden. Meer info: kringen.edith@ergotherapie.be

 

Elke kring worden aangestuurd door twee (of drie) coördinatoren. Binnen elke kring wordt zo’n vier keer per jaar een intervisie, met steeds een ergo-gerelateerd thema en een casusbespreking, georganiseerd. Je kan aansluiten per thema of per regio. De casus kan worden aangebracht door één van de deelnemers. Dit verloopt steeds collegiaal, discreet en is zéér leerrijk.

 

Je kunt de kringactiviteiten volgen via hun facebookpagina,onder de naam Ergotherapeutenkring ‘Provincie’ of via de website (link ‘EV/eigen vorming’)Inschrijving voor de intervisies loopt via https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst

 

 

Ergotherapeutenkringen

Kring Antwerpen

Kring West-Vlaanderen

Kring Limburg

Kring Oost-Vlaanderen

Kring Vlaams-Brabant

Kring Brussels HG

 

HEEFT U EEN VRAAG? Contacteer ons